Heykeltraş Hakan Baş’ın At Figürlü Eserleri Sergileniyor

‘Bir dönem hepimizin ağzında aslında “GÜNÜNÜ GÜN ET” anlamına gelen Horatius’un “CARPE DIEM” sözüyle günü yakalamak vardı.
Bugünse her ağızda, her tür platform da karşımıza “GÜNCELLEME” nam-ı diğer “UP TO DATE” çıkıyor.
Var olan bakış açısını, kullanılan kaynakları zamana; yani yaşanan güne, ileri, yukarı çekmek…
Herkese verilen kendi biçimini ifade etme yetisini heykel yoluyla ortaya koyuyorum.
Bu işleri yaparken kullandığım malzemenin doğası da beni, üslup ve bakış güncellemesine sürükledi.
Neticede onlara bakacak tüm gözleri de kendi yaşadığım bu Güncelle “n” me serüvenine davet ediyorum.
(Yoksa kendimi güncel bulduğumdan değil)’

“Heykellerimin izleyicilerimin akıl, yürek ve gözleriyle doğrudan diyalog kurmalarını arzuluyor, amaçlıyorum.” Diyen Hakan Baş’ın eseri italdeko’nun Ulus’daki showroomunda sergileniyor.