EQUIST Panellerinden Çıkan Ortak Sonuç: Sektörel Eğitim ve Bilgi Şart

Gerek hitap ettiği sektörlere eğitimli işgücü kazandırmak gerekse sektörde akademik bilgi paylaşımı için platform yaratmak için eğitim kurumları ile işbirliğine büyük önem veren EKO Fuarcılık, EQUIST 2018’de de bu misyon doğrultusunda önemli etkinliklere imza attı. Eskişehir Osmangazi, Kapadokya, Kocaeli, İstanbul ve Uludağ Üniversiteleri, fuardaki standlarında atçılık alanında eğitim veren bölümlerini tanıttılar. Üç gün boyunca atçılık alanında son derece önemli konuların ele alındığı konferans, seminer ve panellerde birbirinden değerli akademisyenler; seyis ihtiyacından atlı terapi uygulamalarına, farklı hava şartlarında at egzersizinden atların yıllık antrenmanlarına kadar çok farklı konularda bilgi paylaşımında bulundu.

Sektörel Sorunlara Akademik Yaklaşımla Çözümler Arandı

Fuarın birinci gününde yapılan ilk konferansta “Ülkemiz Atçılık Sektöründe İhtiyaçlar ve Uygulamalar” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Panelin katılımcılarından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Hakan Çalışkan “Atçılık Sektöründe Seyis İhtiyacı ve Eğitimi: Mahmudiye Seyis Okulu” konulu bir sunum yaparken, Tulya Kurtulan ise “Ülkemizde Atlı Terapi Uygulamaları” başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Son olarak Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz “Sancılı Atlarda Acil Müdahele” isimli sunumuyla paneli izleyenlere bilgi verdi.

Fuarın ikinci gününde yapılan iki ayrı panel ile fuar katılımcıları ve sektörü oluşturan kesimlere bilgiler sunuldu.

“Atlarda Sıcak ve Soğuk Havalarda Egzersiz: Fizyolojik Açıdan Değerlendirme” konu başlığı altında gerçekleştirilen ikinci günün ilk panelinin konuşmacısı İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Berjan Demirtaş olurken; ikinci panelde Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sercan Koray Yendim “Üniversitelerde Atlı Spor Oluşumları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Fuarın son gününde yapılan tek panelin konuşmacısı olan İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı, Kapadokya Meslek Yüksekokulu’ndan Sinan Özbek “2 Yaşlı Safkan İngiliz Atlarının Yıllık Antrenmanı” konulu sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir